Medewerkers

mr. Anna de Vries, notaris
Na een omzwerving in de studie rechten via strafrecht naar notarieel recht, kon Anna de Vries bij Klazinga en De Wolf Notarissen (thans Trip) terecht als vakantiehulp. Vervolgens studeerde zij af in 1993, terwijl zij als kandidaat-notaris bleef werken voor dit kantoor. In 1995 maakte zij een overstap naar het advocaten- en notariskantoor Groenewegen, Brink en Vlessing in Heerenveen, waar zij all round kandidaatnotaris werd. In 2000 kwam voor Anna de mogelijkheid om zelf notaris te worden; in maatschap werd het kantoor van mr Roemeling overgenomen.
Sinds 2009 is er een actieve samenwerking met de kantoren Groenwegen advocaten en notarissen (Heerenveen), mr D.P. Postma (Leeuwarden) en mr F. Ellemers-Smink (Sneek).
Naast haar werk als notaris, heeft Anna vele bestuursfuncties verricht op maatschappelijk, sociaal niveau (zowel voor grote als kleine instellingen, van lid raad van toezicht zorginstelling tot voetballeider). Ook is zij blijven studeren, zowel voor vakgerelateerd (mediation, agrarisch recht), maar ook studies op geheel ander gebied.
Momenteel is Anna erg betrokken bij activiteiten gericht op de toekomst van het notariaat, zo is zij voorzitter van de Nederlandse Branche Vereniging Notariaat, en werkt zij samen in de groep "Notaris voor Rechtszekerheid".

mr. Arjan Bos, kandidaat-notaris
Na het afronden van de studie notarieel recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), is Arjan in 
2002 in het notariaat gaan werken als kandidaat-notaris. Vervolgens heeft hij naast zijn werk ook de 
notariële beroepsopleiding gedaan, in Utrecht. Na te hebben gewerkt op kantoren in achtereenvolgens Nijmegen en Groningen, is Arjan sinds eind  2007 werkzaam op ons kantoor.
Arjan houdt zich voornamelijk bezig met familierecht (huwelijkse voorwaarden; 
samenlevingsovereenkomsten; testamenten; afwikkelingen van nalatenschappen) en 
ondernemingsrecht (oprichtingen en statutenwijzigingen van B.V.'s, stichtingen en verenigingen; 
aandelenoverdrachten). Daarnaast houdt hij zich echter ook bezig met werkzaamheden op het 
terrein van onroerend goed (leveringen; verdelingen; hypotheken).
Sinds juni 2015 is Arjan toegelaten tot de Stichting Certificering Executeurs (SCE) en mag hij zichzelf 
een (SCE-)gecertificeerde executeur noemen.

Esther de Haan, notarieel medewerkster
Esther is in 1991 begonnen bij een notariskantoor in Beetsterzwaag. Vanaf 2000 is zij werkzaam op ons kantoor op de onroerend goed afdeling.

Sabine Minkes, notarieel medewerkster
Sabine is in 1992 begonnen bij een notariskantoor in Drachten. Vanaf 2000 is zij werkzaam op ons kantoor op de onroerend goed afdeling.

Wippie van der Heide, notarieel medewerkster
Wippie is in 1986 begonnen bij een notariskantoor in Beetsterzwaag. Vanaf 2000 is zij werkzaam op ons kantoor als notarieel medewerkster.

Inge Rieken, notarieel medewerkster
Inge is haar werkzaamheden in het notariaat begonnen in 1972.
Via kantoren in Drachten, Gorredijk en Sneek is zij in 2008 op ons kantoor komen werken en doet dat met veel plezier.

Medwerkers van links naar rechts: Arjan, Inge, Sabine, Anna, Esther en Wippie.

 

 

 

Contact

Bezoekadres

De Telle 1

9247 BH Ureterp

 

Telefoon: 0512 - 30 34 03

Fax: 0512 - 30 34 04

 

 

 

 

Postadres

Postbus 10

9247 ZN Ureterp

 

E-mail: info@notarisannadevries.nl

K.v.K. Leeuwarden, nummer 52810372

 IBAN nummer: NL24 RABO 0369 0857 87

 

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 16.00 uur

 

Andere tijden / weekend eveneens op afspraak

Website realisatie: