Nieuws Algemeen

AWBZ -REGELING WAT TE DOEN ?

31 oktober

SCHENKEN / NOTARIËLE VOLMACHT / TESTAMENTEN

Eigen bijdrage AWBZ

Deze tijd komen veel vragen op ons kantoor af, hoe het nu zit met de regeling dat het vermogen moet worden "opgegeten" in het kader van de vernieuwde AWBZ-regeling.
Het gaat er dan om dat per 1 januari 2013 er nieuwe regels gelden voor de eigen bijdrage. Het vermogen gaat nu meetellen. Dat lijkt op de Wet op de Bejaardenoorden, welke in de jaren '80 en '90 gold. Wanneer je in die tijd in een bejaardenhuis ging, moest je eerst "je eigen huis opeten".
Veel ouders besloten in die tijd hun huis op naam van de kinderen te zetten. Deze wet werd later afgeschaft, er werd tot 2013 alleen gekeken naar het inkomen. Per 2013 geldt er een vermogenstoets. Dit leidt ertoe dat er ingeteerd moet worden op het vermogen. Stel dat er een langstlevende ouder is met AOW, maar met E 400.000 op een spaarrekening. Een eigen bijdrage stijgt dan van E800,00 naar ruim E 2000,00 per maand.

Is er nog wat tegen te doen ? De notaris kijkt dan naar het volgende.

Erfdeel eerstoverledene.
Moet er nog een erfdeel van een eerstoverleden ouder worden uitgekeerd ? Het testament van de eerstoverledene wordt opgevraagd, en gekeken wordt of het mogelijk is om of een huis over te dragen aan de kinderen. Op grond van een vruchtgebruik-testament zou dat kunnen zonder overdrachtsbelasting. Is er een ander testament waarbij de langstlevende eigenaar is geworden van alles, kijken we naar de waarde van de erfdelen van de kinderen, wanneer dit uitgekeerd kan worden, en of er een rente over valt. Soms moet er een nieuwe berekening worden gemaakt. We gaan kijken of de kinderen hun erfdeel al kunnen krijgen.

Testamenten
We gaan ook kijken hoe de huidige testamenten in elkaar steken, als beide ouders zijn overleden. We willen dat er goed in staat dat het vermogen naar de kinderen kan bij opname in een zorginstelling. Als beide ouders leven, wordt bovendien gekeken hoeveel erfbelasting er wordt betaald als een van de ouders overlijdt. Er worden verschillende scenario's besproken; ofwel hoe hoog is de erfbelasting bij het eerste overlijden, en bij het overlijden van de langstlevende bij een overlijden:
1.- zonder testament
2.- met een vruchtgebruik-testament
3.- met een zogenaamde wettelijke verdeling of ouderlijke boedelverdeling
4.- met een tweetrapsmaking.
Grofweg is het zo dat bij situatie 1, 2 en 3 er bij het eerste overlijden erfbelasting verschuldigd is, ook al wordt de langstlevende eigenaar van alles. Dat klinkt misschien gek, maar dat komt omdat op papier voor de kinderen bij de situatie 1, 2 en 3 wat op hun naam gesteld wordt (of eigendom van een erfenis onder voorbehoud van gebruik door de ouder, of dat de kinderen hun erfdeel op papier krijgt uitgerekend.) Over dat deel dat alsdan wordt uitgerekend is erfbelasting verschuldigd, te betalen door de langstlevende ouder. In situatie 4 is vaak geen erfbelasting verschuldigd bij het eerste overlijden, maar de consequentie is dat de kinderen vaak meer moeten betalen bij het tweede overlijden.

Schenken
We gaan kijken of er geschonken kan worden. Of in het echt kan er geschonken worden, of dat er geschonken wordt op papier. Bij schenken op papier gaan we wel spreken over uw inkomens- en vermogenspositie, maar ook over de positie van de kinderen. Aan schenken kunnen voorwaarden worden verbonden. Ook wordt gekeken om te schenken in termijnen.

Huisoverdracht
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden, danwel de onmogelijkheden. Soms is er een mogelijkheid om middels een erfenis/testament een huis over te dragen aan de kinderen, onder voorbehoud van woonrecht.. Soms zal huren alleen kunnen. Er wordt gekeken naar verschillende aspecten, belastingen kinderen, belastingen ouder, waarde woning, overdrachtsbelasting enzovoorts.

Algehele notariële volmacht
Vaak is het wenselijk dat een algehele notariële volmacht wordt opgesteld. U wijst dan bijvoorbeeld uw echtgenoot/partner aan (en vervolgens de kinderen) om te beslissen en te beschikken over uw vermogen als u zelf handelingsonbekwaam zou worden. Dat voorkomt dat er een bewind/curatele wordt ingesteld. De "gezonde"echtgenoot kan namelijk zeer beperkt worden door het instellen van een dergelijk bewind.

 

 


Contact

Bezoekadres

De Telle 1

9247 BH Ureterp

 

Telefoon: 0512 - 30 34 03

Fax: 0512 - 30 34 04

 

 

 

 

Postadres

Postbus 10

9247 ZN Ureterp

 

E-mail: info@notarisannadevries.nl

K.v.K. Leeuwarden, nummer 52810372

 IBAN nummer: NL24 RABO 0369 0857 87

 

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 16.00 uur

 

Andere tijden / weekend eveneens op afspraak

Website realisatie: