Nieuws Algemeen

SCHENKEN NA 2015 KAN OOK NOG

21 november

SCHENKEN NA 2015 KAN OOK NOG

We hebben het op het notariskantoor maar druk mee. Vele telefoontjes dat nu aan het einde van het jaar de ouders (of anderen) nog een groot bedrag willen schenken aan de kinderen (of anderen). Immers de verruimde vrijstelling om E 100.000 te schenken stopt per 1 januari 2015.

Dan lijkt het erop dat er helemaal niet meer geschonken mag worden na 2015. Dat kan nog wel. Dit zijn de vrijstellingen voor 2015: aan kinderen: E 5229 (jaarlijks; hiervan hoeft geen aangifte te worden gedaan) aan kinderen tussen 18 en 40 jaar : E 25.096 ; wel aangifte doen; het bedrag kan vrij besteed worden (dus niet perse voor een woning). Als het kind al 40 jaar of ouder is, mag je voor de vrijstelling de leeftijd van diens partner "lenen", als die jonger is dan 40 (uiteraard kun je bepalen dat de schenking ook dan alleen bij je eigen kind terecht komt) eenmalig te verhogen (voor dit kind beneden 40 jaar) tot E 52.281 mits dit maar besteed wordt aan verwerving, onderhoud van een eigen woning, aflossing hypotheek of betaling van een dure studie.

(En ja, over het klussen mag het kind dan nog enige tijd doen) en mits er geen gebruik gemaakt is van de verruimde vrijstelling 2014.

Overige ontvangers: E 2.092 (bijvoorbeeld kleinkinderen) jaarlijks (hiervan hoeft geen aangifte te worden gedaan) Aan schenken kun je voorwaarden verbinden: bijvoorbeeld dat de schenking alleen bij een eigen kind terecht komt (ofwel ondanks diens gemeenschap van goederen, krijgt het eigen kind het geld weer uit een woning als deze verkocht is, of als een kind gaat scheiden). Ook kun je bepalen wat er moet gebeuren met het geschonken bedrag als een kind per ongeluk overlijdt. Moet dit dan terug naar de schenker ? Mag het wel naar diens partner (het schoonkind) of moet het door naar de kleinkinderen.

HAAST HAAST HAAST MET SCHENKEN NOG IN 2014

Als er dit jaar nog gebruik gemaakt moet worden van de grote vrijstelling, dan is hier wel haast mee geboden. Wil je namelijk op je hypotheek aflossen, dan moet je volgens de voorwaarden van de bank doorgaans een maand van te voren de aflossing per brief aankondigen. Daarna mag dan worden afgelost. Ofwel, dan is het de vraag of aflossen nog dit jaar kan. De aflossing moet voor de verruimde vrijstelling echt dit jaar hebben plaatsgevonden.

Ook als u nog met een verruimde schenking nog deels een woning wilt aankopen en de rest moet financieren, dan, is er ook haast mee geboden. De financieel tussenpersoon en de bank zelf hebben tijd nodig om voor de hypotheek rond te maken. Een doorlooptijd van een maand is nog aan de krappe kant.

SCHENKEN OP PAPIER

Ouders kunnen (om hun vermogen te verkleinen gezien erfbelasting, inkomstenbelasting en AWBZ-bijdrage)) nog in 2014 een schenking "op papier doen". Aan elk kind wordt dan E 5000 ruim (en aankinderen beneden 40 jaar ruim E 25.000) op papier geschonken, zonder ze dit echt aan de kinderen

geven. De ouders krijgen dus een schuld aan de kinderen. Om het vermogen te verkleinen doe je datdan ook weer in januari 2015 en de jaren daarop

Wel moet je dan beseffen dat:

- box 3 van de kinderen volloopt (sommige kinderen willen dat niet ivm huurtoeslag)
- dat de ouders de kinderen echt rente moeten overmaken een jaar na de schenking. Dat moeten ze elk jaar blijven doen, totdat de schenking is uitbetaald. Als de ouders jaarlijks een schenking op papier zetten, dan loopt die rente dus steeds op. (Ofwel stel de ouders hebben in zes jaar jaarlijks E 5000 op papier geschonken, dan maken zij dus aan het einde van dat jaar E 1800 euro over het betreffende kind.

Dit lijkt wat zuur, ofwel "kun je dit als ouder wel missen ", maar je kunt met de kinderen afspreken dat zij een soortgelijk bedrag van rente, weer wordt terugbetaald aan de ouders (immers de kinderen mogen ook aan hun ouders schenken, per jaar ruim E 2000)

NIET SCHENKEN MAAR GELD UIT LENEN AAN EEN KIND

Je kunt een kind ook helpen met de aankoop van een woning door hem geld te lenen, stel E 5000. Je vraagt dan 6 % rente per jaar, ofwel E 3000,00. Hierover heeft het kind volledige rente-aftrek (immers het was een geldlening vanwege de aankoop van de woning). Uiteindelijk schenkt de ouder een gedeelte /of alles van de rente weer terug aan het kind (een ouder mag immers zonder aangifte E 5000 schenken) . Ofwel een kind krijgt jaarlijks "gratis geld" van de fiscus.

Meer weten: vraag het de notaris !

 


Contact

Bezoekadres

De Telle 1

9247 BH Ureterp

 

Telefoon: 0512 - 30 34 03

Fax: 0512 - 30 34 04

 

 

 

 

Postadres

Postbus 10

9247 ZN Ureterp

 

E-mail: info@notarisannadevries.nl

K.v.K. Leeuwarden, nummer 52810372

 IBAN nummer: NL24 RABO 0369 0857 87

 

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 16.00 uur

 

Andere tijden / weekend eveneens op afspraak

Website realisatie: