Samenlevingscontract

 

SAMENLEVERS MET MINDERJARIGE KINDEREN
 

Samenlevers met kinderen regelen het echt goed, als ze 4 zaken regelen:

1. erkenning minderjarig kind

Hierdoor ontstaat de familieband kind-vader (en zijn familie).

Meestal wordt dit geregeld doordat de samenlevers tijdens de zwangerschap hiervoor naar het gemeentehuis gaan. Erkenning kan ook bij notariële akte. 
 

2. gezag minderjarig kind

Zonder het gezag:

- heeft vader geen rechten als het stel uit elkaar gaat (wel plichten: alimentatie);

- heeft vader geen rechten als moeder overlijdt (kind bij kinderbescherming).

Het gezag is eenvoudig te regelen door middel van een formulier, te sturen (met bepaalde stukken) naar de rechtbank. De notaris kan u hiermee helpen.
 

3. samenlevingscontract, op te stellen bij de notaris, nodig voor 4 zaken:

- inkomstenbelasting;

- lagere erfbelasting/vrijstelling om te erven, ruim € 600.000,00 vrij;

- recht op het nabestaandenpensioen als je partner overlijdt;

- als verplichte basis om een langstlevende testament op te stellen.
 

Daarnaast kan er natuurlijk nog veel meer in staan: wie is eigenaar van welke goederen, hoe zit het met het betalen van de kosten van huishouding, enzovoorts.
 

4. testamenten

Zonder testamenten zijn de kinderen erfgenaam. Anderen (notaris/kantonrechter) bemoeien zich om het erfdeel van een minderjarig kind na overlijden van de ouder op te eisen. Daarom is het erg belangrijk om bij de notaris zogenaamde "langstlevende testamenten" op te stellen bij de notaris, waardoor de langstlevende eigenaar van alle goederen wordt.

Er zijn verschillende vormen van langslevende testamenten; laat u hierin voorlichten door de notaris, die het beste voor u maakt voor uw situatie.

Denkt u dan ook nog even na om de voogdij te regelen ? Ofwel, wie voor de kinderen moet zorgen als u beiden bent overleden?
 

SAMENLEVERS ZONDER KINDEREN

Samenlevers zonder kinderen regelen het goed door een samenlevingscontract (zie punt 2) en testamenten op te stellen.
 

Denkfout: "testament is niet nodig, een samenlevingscontract of verzekering is voldoende"; een denkfout omdat:

- de ouders/broers en zussen zijn nog steeds je erfgenaam, en daarmee eigenaren van de privé-goederen, en beslissen dus mee na een overlijden; ookal staat dus in een samenlevingscontract een overname-beding van de gezamenlijke goederen.

- veel mensen hebben begrepen dat de levensverzekering van hun hypotheek voldoende is; dat is niet zo. Het bezit, je huis gaat nog steeds naar je erfgenamen! 

De testamenten lopen door !

De door ons opgestelde testamenten lopen vaak door, en regelt wat er moet gebeuren als je ongehuwd bent, als je gehuwd bent, en als je kinderen hebt. Zo hoef je niet bij elke nieuwe situatie opnieuw naar de notaris.

 

Contact

Bezoekadres

De Telle 1

9247 BH Ureterp

 

Telefoon: 0512 - 30 34 03

Fax: 0512 - 30 34 04

 

 

 

 

Postadres

Postbus 10

9247 ZN Ureterp

 

E-mail: info@notarisannadevries.nl

K.v.K. Leeuwarden, nummer 52810372

 IBAN nummer: NL24 RABO 0369 0857 87

 

 

Openingstijden

Maandag t/m donderdag: 09.00 - 17.00 uur

Vrijdag: 09.00 - 16.00 uur

 

Andere tijden / weekend eveneens op afspraak

Website realisatie: